Visszatérés a normál nézetbe

Diósberény

> Kezdőlap
> Név eredete
> Címer, zászló
> Idősbarát Önkormányzat Díj
> Településképi Arculati Kézikönyv

Intézmények

> Óvoda
> Diósberényi Óvodafenntartó Társulás
  - Közbeszerzés
  - Pályázat
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
> Könyvtár
> Önkormányzat
  - Választás 2024
  - Rendeletek
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
  - Pályázat
> Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltsége
  - Nyílvántartások
  - Nyomtatványok
> Német Nemzetiségi Önkormányzat
  - Pályázat
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
> Szociális ellátások

Épületek

> Művelődési Ház
> Templom
> Kulcsosház

GalériaDiósberény Község fenntartható szennyvízkezelése

Kedvezményezett neve: Diósberény Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Egyedi szennyvízkezelés, VP-6-7.2.1.2-16
Projekt címe, azonosító száma: Diósberény Község fenntartható szennyvízkezelése, 1941957158
Szerződött támogatás összege: 153 317 372 Ft
Támogatás mértéke: 95,00%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Diósberény Község Önkormányzata 2020. február 6-án 154 999 420 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program keretén belül az Egyedi szennyvízkezelés című, VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott „Diósberény Község fenntartható szennyvízkezelése” című, 1941957158 azonosítószámú pályázatának keretében.

A projekt célja Diósberény község szennyvízkezelésének megvalósítása kis kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések és hozzájuk kapcsolódó szikkasztó mezők telepítésével. A projekt keretében 91 db ingatlanon kerül telepítésre egyedi szennyvíztisztító kisberendezés. A telepítésre kerülő kisberendezésekből 44 db A.B. Clear6 nem talajvizes berendezés, 46 db A.B. Clear6 talajvizes berendezés és 1 db A.B. Clear8 talajvizes berendezés. Ezen kívül 1 db zsírfogó is telepítésre kerül a Diósberényi Óvoda főzőkonyhájához kapcsolódóan. Szintén a projekt keretében kiépítésre kerülnek a kisberendezésekhez kapcsolódó szikkasztó mezők is. A telepíteni kívánt szennyvíztisztító berendezések nagy előnye az, hogy üzemszerű működés esetén nem kell belőlük a szennyvíz iszapot eltávolítani, mert az egy erre a célra kialakított, könnyen eltávolítható zsákban gyűlik össze és szikkad abban földnedves anyaggá. A települési felszín alatti vizek monitoring vizsgálatai elvégzésének biztosítása érdekében 3 db monitoring kút is telepítésre kerül. A projekt általános célja a szennyvízkezelés megfelelő megvalósításával a település környezetterhelésének csökkentése, amely jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

2020.október
Szerződéskötés

Diósberény Község Önkormányzata 2020. őszén közbeszerzési eljárást indított a „Diósberény Község fenntartható szennyvízkezelése” című, 1941957158 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szennyvíztisztító berendezések telepítésének kivitelezési munkáinak vonatkozásában. A nyertes ajánlatadó az esztergomi Öko Tech-Home Kft. lett, akivel október 19-én írta alá a szerződést az önkormányzat. A szerződés szerint a kivitelezőnek a munkaterület átadásától számított 486 naptári nap áll rendelkezésére, hogy telepítse a pályázatban szereplő 44 db A.B. Clear6 nem talajvizes berendezést, 46 db A.B. Clear6 talajvizes berendezést és 1 db A.B. Clear8 talajvizes berendezést.

2020. november
Lakossági fórum

„Diósberény Község fenntartható szennyvízkezelése” című projekt keretében 2020. november 03-án került sor a munkaterület átadásra, amelyen a település polgármestere, a kivitelező cég ügyvezetője és a kivitelezés megbízott műszaki ellenőre vett részt. Az átadást követően meg is kezdődött a beruházás. Ugyanezen a napon, délután egy lakossági fórumot és közmeghallgatást tartott az Önkormányzat, amelyre meghívást kapott a kivitelező cég ügyvezetője és mérnökei, a műszaki ellenőr, illetve azon lakosok, akiknél telepítésre kerülnek a szennyvíztisztító berendezések. A fórumon tájékoztatást kaptak a lakosok a kivitelezés ütemezéséről, a berendezések működéséről és javaslatokat a szakszerű üzemeltetéshez. Sok gyakorlati kérdés merült fel a lakosok részéről, amire kielégítő válaszokat kaptak a kivitelező cég mérnökeitől.

2021. július
Zajlik az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése

„Diósberény Község fenntartható szennyvízkezelése” című projekt keretében 2020. őszén megkezdődött az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése. A projekt keretében összesen 91 db ingatlanon kerül telepítésre szennyvíztisztító kisberendezés, illetve 3 db monitoring kút a települési felszín alatti vizek monitoring vizsgálatai elvégzésének biztosítása érdekében. A kivitelezési munkák folyamatosan zajlanak, 2021. július 13-ig 27 db ingatlanon került telepítésre berendezés, amelyek működésével a lakók teljes mértékben elégedettek. A berendezések üzemeltetését Diósberény Község Önkormányzata biztosítja egy fő alkalmazottjával, aki heti rendszereséggel ellenőrzi azok megfelelő működését.

2022. szeptember
Lezárult az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése Diósberényben

„Diósberény Község fenntartható szennyvízkezelése” című projekt keretében 2020. őszén kezdődött meg az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése. Néhány helyszín módosítást követően végül összesen 89 db ingatlanra került szennyvíztisztító kisberendezés. Továbbá 3 db monitoring kút került telepítésre a települési felszín alatti vizek monitoring vizsgálatai elvégzésének biztosítása érdekében. A kivitelezési munkák a vállalkozási szerződésnek megfelelően valósultak meg, a kisberendezések egytől-egyig üzemelnek. A berendezések üzemeltetését Diósberény Község Önkormányzata biztosítja egy fő alkalmazottjával, aki heti rendszereséggel ellenőrzi azok megfelelő működését.

<< vissza