Visszatérés a normál nézetbe

Diósberény

> Kezdőlap
> Név eredete
> Címer, zászló
> Idősbarát Önkormányzat Díj
> Településképi Arculati Kézikönyv

Intézmények

> Óvoda
> Diósberényi Óvodafenntartó Társulás
  - Közbeszerzés
  - Pályázat
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
> Könyvtár
> Önkormányzat
  - Választás 2024
  - Rendeletek
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
  - Pályázat
> Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltsége
  - Nyílvántartások
  - Nyomtatványok
> Német Nemzetiségi Önkormányzat
  - Pályázat
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
> Szociális ellátások

Épületek

> Művelődési Ház
> Templom
> Kulcsosház

Galéria

Művelődési Ház

A diósberényi Művelődési Ház a falu központjában helyezkedik el. Nagyobb rendezvények megtartására a kiegészítő helységek hiánya miatt nem alkalmas. Itt tartjuk azonban a község báljait, előadásokat és más egyéb, a községet érintő rendezvényt.

A Művelődési Ház alaptevékenysége:

 • az iskola rendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulás, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése (népfőiskola).
 • a település környezeti, szellemi, művészi értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
 • az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúráinak gondozása,
 • az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
 • a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
 • a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 • sajátos eszközeivel a kistérség társ közművelődési feladatellátóival összefogva elő kell segítenie a térség és a helyi településfejlesztési terv megvalósulását.
 • a gyökerek megtalálása, a hagyományok, a népszokások felelevenítése, a helyi kötődés, a lokálpatriotizmus erősítése érdekében a könyvtárral összefogva segítenie kell a helytörténeti kutatásokat, az eben résztvevők bekapcsolódását az országos honismereti mozgalomba,
 • kihasználva a környék páratlanul szép természeti adottságait az intézménynek részt kell vennie a környezeti nevelésben,
 • vendégeket vonzó események szervezésével, továbbá vendéglátó ismeretek terjesztésével idegen nyelv oktatással kell szolgálnia a falusi és a kulturális túrizmus fejlesztését,
 • helyi civil szervezetek rendezvényeinek segítése,
 • a közművelődés területén együtt működik a helyi óvodával és a gyönki általános iskolával,
 • gyermekfoglalkozások, gyermektáborok rendezvényeinek szervezése,
 • helyet biztosít családi események és egyéb szórakozási lehetőségek részére.
 • egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása