Akadálymentes változat

Diósberény

> Kezdőlap
> Név eredete
> Címer, zászló
> Idősbarát Önkormányzat Díj
> Településképi Arculati Kézikönyv

Intézmények

> Óvoda
> Diósberényi Óvodafenntartó Társulás
  - Közbeszerzés
  - Pályázat
  - Közérdekű adatok
> Könyvtár
> Önkormányzat
  - Rendeletek
  - Közérdekű adatok
  - Pályázat
> Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltsége
  - Nyílvántartások
  - Nyomtatványok
> Német Nemzetiségi Önkormányzat
  - Pályázat
  - Közérdekű adatok
> Szociális ellátások

Épületek

> Művelődési Ház
> Templom
> Kulcsosház

Galéria

 

A Tolna megyei Diósberény és Szakadát Ivóvízminőség-javító Programja

Kedvezményezett neve: Diósberény Község Önkormányzata, Szakadát Község Önkormányzata

Támogatás összege: 223 792 043 Ft

Támogatás mértéke: 95,000000 %

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.09.30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00027

Tartalma:

Az üzemelő mélyfúrású kút vizében határérték feletti az ammónium, vas és mangán koncentrációja. A komplex technológia hiányában az elosztóhálózaton a vonatkozó, aktuálisan érvényben levő 201/2001. Kormányrendeletben rögzített előírásoknak nem megfelelő az ammónium, vas-, mangántartalom, illetve a hálózati másodlagos folyamatok révén kiemelten magas a hálózati nitrifikáció kockázata, illetve jelen is van a hálózaton a nitrifikáció.

A tervezett vízmű-fejlesztés célja a szolgáltatott víz minőségének javítása, a települések lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátása a gazdaságos üzemviteli feltételek megteremtése mellett. A tervezett beavatkozások célja a nyersvíz ammónium, mangán és vas tartalmának hálózatba juttatás előtti csökkentése a 201/2001. (X.25.) Korm. r. előírásainak, ill. a vízminőségi jellemzőknek megfelelően, a kezelt víz fertőtlenítése. A keletkező hulladékvizekkel kapcsolatos feladat azok ülepítése, az ülepített víznek befogadóba vezetése.

A Diósberény és Szakadát települések egységes vízműrendszert alkotnak, jelenleg az egyetlen üzemelő Diósberényi B-3 mélyfúrású kút látja el a településeket oly módon, hogy a kútból kitermelt víz klórozást követően jut az 50 m3 térszíni tisztavíz tározóba. A klórozás ADVANCE-2 típusú adagolóval történik, klórgáz-adagolással, az ammónium-tartalom csökkentése érdekében, a tartózkodási időt a tisztavíz tározó medence biztosítja. Innen jut a víz az elosztóhálózatba, illetve a hálózati tározóba, amely egy 50m3-es AQUA típusú hidroglóbusz (hrsz.: 035/1).

A Diósberényi vízmű védőterület karbantartott, építésre, vízműfejlesztésre azonban nincs lehetőség. A vízellátást a Diósberényi 1 db mélyfúrású kút biztosítja. A vízminőségi adatok miatt az üzemszerű vízellátást a Diósberényi B-3 kút biztosítja. Az üzemelő mélyfúrású kút vizében határérték feletti az ammónium, vas és mangán koncentrációja. A szakadáti mélyfúrású kút üzembe helyezése nem tervezett. A termelő diósberényi mélyfúrású kút állapota alapján fenntartása, felújítása kockázatos, melléfúrásos felújítása szükséges. A térszíni tározó és a hálózati víztorony átalakítása, felújítása szükséges.

A tervbe vett műszaki-, technológiai fejlesztési munkák a diósberényi vízműtelepen valósulnak meg. A vízműtelepen egy 120,0 m3/d teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammóniummentesítő) berendezés telepítése új kezelőépület építésével és a kapcsolódó létesítmények (üzemi és műszaki tartalékkút; nyomásfokozó műtárgy, vasiszap-ülepítő; udvartéri vezetékhálózat; szervizút; zárt szennyvíz tároló) építése valósul meg.

<< vissza